AFDELING: DE MIJNSTREEK

Imkervereniging Mijnstreek

Imkervereniging Mijnstreek is ontstaan op 8 februari 1995 na fusering van een aantal kleine afdelingen uit de regio. Aanvankelijk kende de vereniging ca. 40 leden. Momenteel hebben we meer dan 135 leden. De laatste jaren zijn we ruim 20 leden per jaar gegroeid en het is goed te zien dat veel jonge mensen (man en vrouw!) zich gaan bezighouden met de bijenhouderij.

Het werkgebied van Imkervereniging Mijnstreek beslaat de gehele oostelijke mijnstreek of met andere woorden Parkstad en omstreken.

Doelstelling van de vereniging is door kennisverbreding te komen tot vakkundige imkers die vooral veel plezier beleven aan hun hobby. Het houden van bijen beperkt zich niet tot kennis over de bijen en bijenvolken maar ook over drachtplanten en -bomen.

De vereniging is onderdeel van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

Sinds de oprichting wordt als verenigingslokaal het gemeenschapshuis de Henkhof te Merkelbeek gebruikt. Hier wordt iedere eerste dinsdag van de maand (m.u.v. de zomermaanden) een imkeravond, de zgn. Stammtisch, georganiseerd. Tevens vinden hier Stammtisches voor beginnende imkers plaats op de tweede dinsdag van de maand.

Dankzij de medewerking van de gemeente Brunssum beschikt de vereniging sinds 2013 over een bijenhuis in het Schutterspark te Brunssum. In het bijenhuis staan gemiddeld 8 bijenvolken die worden gebruikt voor praktijklessen voor beginnende imkers. Ook worden hier Ieder jaar de openimkerdagen georganiseerd. Tijdens deze dagen (in 2016 op 9 en 10 juli) kunnen bezoekers een kijkje nemen in de bijenkasten en krijgen daarbij uitleg over de bij en de bijenvolken van een imker. Uiteraard wordt daarbij de Schuttersparkhoning te koop aangeboden.

Ieder jaar organiseren wij een cursus voor nieuwe imkers. Deze basiscursus bestaat uit zowel theorie- als praktijklessen en begint in januari. Rond de zomer krijgen de cursisten een klein bijenvolk om een start als beginnend imker te kunnen maken. Belangstellenden kunnen zich het gedurende het jaar aanmelden via deze link:

http://www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus/pCGaBVuznL#info

De jaarlijkse contributie bedraagt € 15,00, bij voorkeur over te maken in het begin van ieder jaar  op bankrekeningnummer: NL66 RABO 0133 1093 48 t.n.v. imkervereniging Mijnstreek. Daarnaast dienen onze leden volgens de statuten lid te zijn van de NBV.

 

 

Contactgegevens

imkerverenigingmijnstreek@gmail.com

Voorzitter Stephan Gross
045-5212991 / 06-12873125

Secretaris Ronny Houben
06-53646145

Penningmeester Rob Müller
06-46272088

Bestuurslid Eckhard Sambeth
046-4428271

Bestuurslid en zwermcoördinator
Marc Stachowski
06-21294634 / 045-4524805imkerverenigingmijnstreek@gmail.com
Bekijk de website

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.